Erstatning for zinkoxyd

Blodplasma som erstatning for zinkoxyd

Blodplasma kan erstatte zink til smågrise, i meddelelse nr. 846 fra VSP står der: Porcine plasma havde samme effekt på produktivitet hos smågrise som zink. Effekten af at bruge blodplasma og zink var additiv og resulterede i en forøgelse i produktionsværdien på 9 %.

Se publikationen på:

http://vsp.lf.dk/Publikationer/Kilder/lu_medd/2009/846.aspx

Se videnskabelig afhandling, vedr. plasmaens virkning som alternativ til: zinkoxid, antibiotika og som alternativ til andre proteiner på:

http://agro-service.net/onewebmedia/Spray%20Dried%20Plasma%20versus%20ZnO%20and%20other%20Alternative%20Specialty%20Proteins%20in%20Diets%20for%20Weaned%20Pigs.pdf