Effekt på produktion

Blodplasma effekt på produktionen

Der er lavet mange videnskabelige forsøg med plasma, disse forsøg viser at brugen af plasma er med til at forbedre den daglige tilvækst, foderindtaget,  mindske dødligheden og antibiotikaforbruget.

Se nogle af forsøgene her.

Effects of spray-dried animal plasma and immunoglobulins on performance of early weaned pigs

http://www.bodygenie.com/protein_serum/data/20Pierce%20et%20al%202005%20The%20equivalency%20of%20Plasma%20and%20Ig%20in%20Affecting%20Growth%20J%20Anim%20Sci%2083%20pp%202876.pdf

Spray-dried plasma improves growth performance and reduces inflammatory status of weaned pigs challenged with enterotoxigenic Escherichia coli K88

https://www.bodygenie.com/protein_serum/data/6bosi%20rt%20al%20jas%202004.pdf

Starter Diets and Beyond: Benefits of Spray Dried Plasma

http://nationalhogfarmer.com/nutrition/starter-diets-and-beyond-benefits-spray-dried-plasma

Brug af plasma som alternativ til medicin i fravænningsfoder, meta analyse

http://eapa.biz/UserFiles/File/AAJAS23(1)131.pdf

Hvad er plasma og hvordan virker det?

Resume af 100+ afprøvninger

 Se danske afprøvninger og presse meddelelser på:

http://agro-service.net/lam1.html