Produktion og lovgivning

Fakta om produktion 0g lovgivning vedr. plasma

Plasma bliver udelukkende produceret af blod fra dyr, som er godkendt til fødevarer af veterinærkontrollen, hvilket betyder at råmaterialet er fra sunde dyr og fri for patogener.

Produktionen foregår i et lukket system, og hele produktionsprocessen bliver kontrolleret fra modtagelsen af blodet til det færdige produkt. (se proces diagram)

Det enkelte batch plasma bliver analyseret efter produktion, analysecertifikatet sendes sammen med et handelsdokument med plasmaen, når den forlader produktionen. Ved hjælp af handelsdokumentet og analysecertifikatet kan man spore plasmaes vej fra slutbruger tilbage til svineproducenten. 

Man skal som forhandler være godkendt af fødevarerstyrelsen til at sælge plasma og er underlagt de gældende regler omkring hygiejne, egenkontrol – HACCP, sporbarhed, transport  og mærkning.

 

Proces diagram Processdiagram

(EC) 1069/2009  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:EN:PDF 

(EC) 1292/2005 https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/agri-foodindustry/feedingstuffs/animalhealth/1292_2005(PAPs).pdf